A Tanszék története

Az 1987/88-as tanév szeptemberében alakult meg az akkor még a budapesti Ybl Miklós Műszaki Főiskola Debreceni Egységeként működő intézményben Dr. Vágó László főiskolai tanár vezetésével a Gépészeti Intézeten belül az Épületgépészeti Tanszék. Dr. Vágó László méltó utódja volt Ludvig István, aki kiváló tervezői, oktatói múlttal rendelkezett, alapos szakmai tudással, hatalmas munkabírással látta el a feladatát. Ezek az évek az elmélyült szakmai munka évei voltak, melyeknek eredményeire bizton lehetett alapozni. Rövid átmeneti időszakban tanszékvezetői feladatot látott el Dr. Horváth Róbert, és Dr. Majoros Imre. 1994-ben Dr. Homonnay Györgyné Dr. vette át a tanszék vezetését. Magas szintű 6 éves szakmai és tudományos munkájával a Műszaki Főiskolai Kar Épületgépészeti Tanszékének országos elismertséget szerzett. Hazai és nemzetközi kapcsolatait az oktatás, a Tanszék illetve a kollégák szakmai fejlődésének szolgálatába állította. 2000 júliusától a Tanszék vezetését Halász Györgyné Dr. vette át, és 10 évig ebben a minőségében tevékenykedett. Munkájában követte elődeit, megtartva és fejlesztve az általuk létrehozott hagyományokat, ápolva az ipari kapcsolatokat, folyamatosan az oktatás színvonalának fejlesztésén munkálkodva. A Tanszék új neve 2010-től Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék lett. A Tanszék vezetését 2010 augusztusától Dr. Kalmár Ferenc főiskolai tanár vette át. A vezetése alatti időszakra különösen jellemző a nemzetközi kapcsolatok kiterjesztése, nemzetközi és hazai projektek művelése, korszerű laborok kialakítása, nemzetközi konferenciák, tudományos ülésszakok szervezése.
A Kar épületének jelentős rekonstrukciója során 2013-ban a régiek helyett új laborok, új mérőkörök születtek, számos új műszer került beszerzésre, amelynek anyagi fedezetét komoly, sok előkészítő munkát igénylő eredményes pályázatok biztosították.
2013-ban került átadásra a „Fenntartható épületenergetikai információs központ”, amely egy „közel nulla energiaigénnyel” rendelkező épület, és biztosítja a lehetőséget a megújuló energiaforrásokat integráló rendszerek demonstrációs célú bemutatására.
Az épületgépész képzés szempontjából – reagálva a szakmával szemben támasztott megváltozott elvárásokra – fontos lépés volt a Létesítménymérnöki MSc képzés elindítása, 2008 őszén nappali tagozaton. 2009 szeptemberében - nagyobb hallgatói keretszámmal - a levelező tagozatú képzés is beindult. 
Az új szak alapításával olyan mérnökök képzése volt a cél, akik ismerik egy létesítmény megalkotásának és fizikai élettartamának összes fázisát, beleértve a létesítést, beüzemelést, fenntartást, üzemeltetést, felújítást. Követelmény továbbá, hogy széles spektrumú ismeretekkel rendelkeznek az épület rendszereiről, azok egyes elemeiről és úgy tudják kezelni a létesítményt, mint egy kiterjedt, integrált rendszert. 
A Tanszék több szakmai céggel működik együtt. Ezek a cégek előadásaikkal, szakdolgozat kiírással, szakdolgozat díjakkal, termékekkel, szakképzési támogatással segítik az oktatást. A kiterjedt kapcsolatrendszernek köszönhető, hogy évente megrendezésre kerülhet a Tanszék életében oly fontos esemény, az „Épületgépészeti Szakmai Napok”. 


(Forrás: Kalmár Ferenc – Halász Györgyné: A Debreceni Egyetem Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszékének története alapításától napjainkig, 125 éves a magyar épületgépészet, 2014)

A teljes cikk elérhető ittPublikációs eredmények:
Publikációs listaHallgatói létszám a 2022/2023. tanévben:
Összesen: 162 fő 
Ebből BSc: 139 fő; 
MSc: 23 fő

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 14:58