Szakmai gyakorlat

Gépészmérnöki alapszakon, nappali és levelező tagozaton tanulmányokat folytató hallgatók 6 hetes szakmai gyakorlaton kötelesek részt venni a tantervben meghatározott időszakban. 
A tanulmányokat 2019. őszén Létesítménymérnöki mesterszakon, nappali és levelező tagozaton megkezdő hallgatók 4 hetes szakmai gyakorlaton kötelesek részt venni a tantervben meghatározott időszakban. 
A "Szakmai gyakorlat" tárgyat a NEPTUN tanulmányi rendszerben fel kell venni, teljesítése feltétele az abszolutórium megszerzésének.

Olyan cégeknél, önkormányzatoknál és egyéb szervezeteknél lehet a nyári szakmai gyakorlatot teljesíteni, amelyek a Debreceni Egyetemmel kötött Megállapodásban vállalják a gyakorlati hely biztosítását.

A hallgatók szabadon dönthetnek gyakorlatuk helyszínéről, ahol specifikus gépészmérnöki-, épületgépészeti-, létesítménymérnöki-, épületenergetikai-, gépészeti tervezési-, üzemeltetési-, kivitelezési gyakorlati ismereteket szerezhetnek. A kiválasztott gyakorlat helyszínéről a szakmai gyakorlati felelőssel kell egyeztetnie a hallgatónak, aki eldönti, hogy az adott cég megfelel-e a tájékoztatóban megfogalmazott követelményeknek! 
 

A szakmai gyakorlat teljesítéséhez szükséges dokumentumok és beadási határidejük:

Fogadó nyilatkozat: 2024. május 31. - 1 példányban kérjük leadni (leadás helye: 302. iroda)

Teljesítményértékelő lap: 2024. augusztus 18. - 1 példányban kérjük elküldeni az eglt@eng.unideb.hu címre

Feladatlap: 2024. augusztus 18. - 1 példányban kérjük elküldeni az eglt@eng.unideb.hu címre

Szakmai beszámoló: 2024. augusztus 18. - 1 példányban kérjük elküldeni az eglt@eng.unideb.hu címre

 

A fenti dokumentumokat e-mailben kérjük megküldeni az eglt@eng.unideb.hu címre 2024. augusztus 18-ig, az eredeti példányt pedig személyesen kérjük leadni 2024. szeptember 6-án 12 óráig a 302. irodába, vagy postai úton az alábbi postacímre:

Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék

4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.

A határidők betartása, a szakmai gyakorlat helyéről és ütemezéséről való egyeztetés a hallgató felelőssége. Amennyiben a hallgató időben nem jelzi, hogy hol kívánja szakmai gyakorlatát letölteni, vagy nem kezdeményezi időben a Fogadó nyilatkozat és a Megállapodás előkészítését, illetve aláíratását, a Tanszék nem köteles a szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást elfogadni. A hallgatónak a kötelező nyomtatványokon kívül szakmai beszámolót is le kell adnia!


Nyári szakmai gyakorlatra vonatkozó Megállapodás  előkészítésében, az ügymenet lebonyolításában minden esetben, kérjük keressék György Ágnes kolléganőnket, az agnes@eng.unideb.hu e-mail címen  vagy személyesen a Műszaki Kar 1. emeleti 109-es irodájában. 

Beszámolóval (dolgozattal) kapcsolatos tartalmi/formai követelmények

Igazolólap a Létesítménymérnöki mesterszak II. félév után és a IV. félév előtt teljesítendő szakmai gyakorlatról

 

Szakmai gyakorlatra alkalmas helyek:

 

Flexkomfort Kft. info@flexkomfort.hu

Ice Star info@icestarszerviz.hu   

Keviép Kft. kali.balazsne@keviep.hu

Körös Consult Kft. titkarsag@kconsult.hu

Külvent Kft. kulvent@kulvent.hu

Optimum Energy Kft. bujtar.gabor@optimumenergy.hu

Radel & Hahn Zrt. bajczura.gabriella@radel-hahn.hu

Szabó Mérnök Iroda Kft. szaepuletenergetika@gmail.com

Termika Épületgépészeti Kft. ferenc.eszes@termikakft.hu

Weinberg 93 Építő Kft. hr@weinberg.hu

Airvent vajda.csaba@airvent.hu

IMI International Kft. gergo.racz@imi-hydronic.com

Hunép Zrt. pongor.agnes@szinoffice.hu

Hőérzet Kft. pisti.hoerzet@gmail.com

Varga László e.v. vlac79@gmail.com

Városfejlesztési Főosztály Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala      bereczki.gyongyi@ph.debrecen.hu   (Űrlap kitöltése szükséges, létesítménymérnök hallgatók jelentkezését várják!) Űrlap

Thermo Épgép Kft. karrier@thermoepgep.hu (Honlap: https://www.thermoepgep.hu) Jelentkezés

TA Service Kft. Vágó Lajos ügyvezető igazgató (vago.lajos@taservice.hu)

 
 
 

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 22. 14:59