Hallgatóink sikerei

Lászlóffy Woldemár Diplomamunka Pályázat

A Magyar Hidrológiai Társaság évente meghirdeti a Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázatot. A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat tárgya legyen kapcsolatban a víz természetes, vagy társadalmi körforgásának valamilyen jelenségével.

2021. Dícséretben részesült: Nagy Imre (BSc) - Folyadékütés csökkentése aktív módszerrel (témavezető: Dr. Szodrai Ferenc)

 

OTDK Műszaki Tudományi Szekció

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. A hallgatók színvonalas pályamunkával intézményi minősítő TDK konferencián szerezhetik meg az OTDK-n való indulás jogát. Az országos konferencián szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt mutathatják be eredményeiket.

 

2021. Jutalom elismerés: Ducza János (BSc) - Honvédségi irodakonténerek energetikai elemzése nyári időszakban (témavezető: Dr. Csáky Imre)
2021. III. helyezés: Gacsó János Márk (BSc) - Hűtőközegek megfelelésének vizsgálata az R410A rendszerhez viszonyítva (témavezető: Dr. L. Szabó Gábor)

2017. II. helyezés: Lovas Bence (MSc) - Különböző szigetelőanyagok nedvességfelvételi tulajdonságainak vizsgálata és alkalmazási lehetőségeik

(témavezető: Dr. Lakatos Ákos)

2015. I. helyezés: Vígh Ádám (MSc) - Különböző komfortkategóriájú irodaépületek energetikai vizsgálata (témavezető: Dr. Kalmár Ferenc)

2013. III. helyezés: L. Szabó Gábor (MSc) - Napenergiát felhasználó abszorpciós hűtési rendszerek elemzése (témavezető: Dr. Kalmár Ferenc)

2009. III. helyezés: Spisák István (MSc) - Az acélszerkezetes épületek energiatakarékosságának vizsgálata a legkorszerűbb energetikai szabályozás

           alapján (témavezető: Dr. Kalmár Ferenc)

 

Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Diploma Díj

A Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara azon céltól vezérelve, hogy elismerje a frissen végzett mérnökök szakmai tevékenységét, díjat alapított a leendő tervező mérnökök részére. A díjat évente egy alkalommal ítéli oda annak a hallgatónak, akit szakmai felkészültsége és diplomamunkája alapján arra érdemesnek tart.
 

2017. I. helyezés: Kasuba Péter (MSc) - Középiskola bővítés gépészeti tervezése (témavezető: Bodó Béla)

2014. I. helyezés: Gyulai Zoltán (MSc) - Sportlétesítmény légtechnikai tervezése (témavezető: Hámori Sándor)

 

Magyar Épületgépészek Napja - Szakdolgozat Pályázat

A Magyar Épületgépészek Napja Szervező Bizottsága a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség elnökségével, a BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékkel, valamint a MMK Épületgépészeti Tagozat elnökségével közösen minden évben meghirdeti diplomadíj és szakdolgozat pályázatát, melyre a BME, DE, PTE, SZIE legjobb dolgozatait várják.  A dolgozatok a Magyar Épületgépészek Napja rendezvény Oktatás napi programjában versenyeznek.

 

2021. III. helyezés: Szabó Tibor (BSc) - Szállóhely vizellátása-csatornázása (témavezető: Dr. Kalmár Tünde Klára)

          III. helyezés: Vajó Brigitta (MSc) - Szuper hőszigetelő anyagok alkalmazása energetikai felújítás céljából (témavezető: Dr. habil. Lakatos Ákos)

2020. I. helyezés: Kostyák Attila (MSc) - Baromfi feldolgozó légtechnikai rendszerének tervezése (témavezető: Hámori Sándor)

I. helyezés: Gila Péter (BSc) - Szállodaépület fűtésének és eltérő hidegenergia tárolású hűtésének tervezése (témavezető: Dr. L. Szabó Gábor)

III. helyezés: Kiss Máté Attila (BSc) - Sarkadi Járási hivatal légtechnikai rendszerének tervezése (témavezető: Dr. Csáky Imre)

2019. I. helyezés: Szőllősy Zsófia (BSc) - Nyomdaipari épület gépészeti tervezése (témavezető: Bodó Béla)

II. helyezés: Sinka Mátyás (BSc) - Szállodaépület fan-coil-os fűtési és hűtési rendszerének tervezése (témavezető: L. Szabó Gábor)

IV. helyezés: Kató Ákos (BSc) - Irodaépület fűtésének és hűtésének tervezése (témavezető: L. Szabó Gábor)

2018. I. helyezés: Kostyák Attila (BSc) - Gyárcsarnok evaporatív hűtése (témavezető: Dr. Szodrai Ferenc)

2017. I. helyezés: Kasuba Péter (MSc) - Középiskola bővítés gépészeti tervezése (témavezető: Bodó Béla)

2016. I. helyezés: Somogyi Gabriella (MSc) - Előcsarnok gravitációs szellőzése (témavezető: Hámori Sándor)

2015. I. helyezés: Sinka András Imre (BSc) - Nagy teljesítményű zárt szondás rendszer tervezése (témavezető: Bodó Béla)

2015. dicséret: Kardos Tamás (MSc) - A makói Hagymatikum Gyógyfürdő légtechnikai rendszerének elemzése (témavezető: Dr. Csáky Imre)

 

Építéstudományi Egyesület Diploma Díj

Az Építéstudományi Egyesület minden évben meghirdeti Diploma Díj pályázatát azon hallgatók számára, akik az építőiparhoz köthető szakterületen adott évben diplomát szereztek. Az épületrehabilitáció, épületszerkezetek, tartószerkezetek és alapozás, épületgépészet és építésszervezés témakörökből pályázhatnak a hallgatók.
 

2018. I. helyzés: Bodnár Szabolcs (BSc) - Nagy alapterületű szállodaépület fűtési és hűtési rendszerének tervezése (témavezető: L. Szabó Gábor)

2017. I. helyzés: Krucsai Mihály (BSc) - Tiszadobi Polgármesteri Hivatal gépészeti felújítása klímagerendák alkalmazásával (témavezető: L. Szabó Gábor)

2016. I. helyezés: Takács Gergő (BSc) - Raktárépület légtechnikája hulladékhő hasznosítással (témavezető: Dr. Csáky Imre)

2016. dicséret: Kovács Gergely Zoltán (MSc) - A Kenézy Kórház hőenergia kiszolgáló gázvezeték felülvizsgálata és javaslat kidolgozása

(témavezető: Bodó Béla)

2015. I. helyzés: Bota Milán Tamás (BSc) - Családi ház hőellátása megújuló energiaforrásokkal (témavezető: Dr. Kalmár Ferenc)

2015. dicséret: Czigléczki János (BSc) - Építőanyagok és szendvicsszerkezetek hővezetési tényezőjének mérése (témavezető: Dr. Lakatos Ákos)

2015. dicséret: Göröcs Ádám (BSc) - Hotel épület fűtési rendszerének tervezése talajszondás rendszer alkalmazásával (témavezető: Bodó Béla)

2014. I. helyezés: Somogyi Gabriella (BSc) - Irodaépület tűzvédelmi szellőzése (témavezető: Hámori Sándor)

2013. I. helyezés: Szép Tamás (BSc) - Hibrid hőszivattyús fűtési rendszerek műszaki és gazdaságossági kérdései (témavezető: Dr. Kalmár Ferenc)

2013. dicséret: Krakkó Béla (MSc) - Építő- és szigetelőanyagok hőtechnikai vizsgálata (témavezető: Dr. Lakatos Ákos)

2012. I. helyezés: Biró Tamás (BSc) - A szoláris rendszerekkel helyben biztosítható energia részaránya (témavezető: Dr. Zöld András/Kerekes Attila)

2012. dicséret: Benedek László (BSc) - Békési családi ház gépészeti kiviteli tervei (témavezető: Verbai Zoltán/Bodó Béla)

 

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj

A Körös Campus Alapítvány minden évben meghirdeti ösztöndíj pályázatát. Az ösztöndíj célja a felsőoktatásban tanuló tehetséges fiatal épületgépész hallgatók anyagi és szakmai támogatása, annak érdekében, hogy szakmai előmenetelük biztosítva legyen Magyarországon, a megfelelő anyagi lehetőségek biztosításával.

 

2021. I. helyezés: Sinka Mátyás (MSc) - Tanteremben uralkodó komfortviszonyok vizsgálata hőleadó működtetésével és nélkül

          (témavezető: Dr. L. Szabó Gábor)

2020. I. helyezés: Gacsó János Márk (BSc) - Hűtőközegek megfelelésének vizsgálata az R410A rendszerhez viszonyítva (témavezető: L. Szabó Gábor)

2019. I. helyezés: Balogh Róbert (BSc) - Vegyestüzelésü kazán, és hőszivattyús rendszerek összehasonlítása. Energiaigényeinek összehasonlítása.

Energiahatékonyság (témavezető: Bodó Béla)

2018. I. helyezés: Deák Dávid (BSc) - A hidegvíz hőmérséklet hatása a fan-coil hűtőteljesítményére, energetikai igényére és megfelelőségére

(témavezető: L. Szabó Gábor)

2018. I. helyezés: Bezzeg Pál (BSc) - A fa nedvességtartalmának hatása a fa fűtőértékére (témavezető: L. Szabó Gábor)

2017. I. helyezés: Kostyák Attila (BSc) - Létesítmény szélenergia hasznosításának lehetőségei (témavezető: Dr. Szodrai Ferenc)

2017. I. helyezés: Reho Sándor (BSc) - Irodaépület energiatermelő lehetőségeinek vizsgálata, a hőfokgyakorisági görbe felhasználásával

(témavezető: L. Szabó Gábor)

2017. I. helyezés: Rozgonyi Valentin (BSc) - A kettő és négycsöves fan-coil rendszerek összehasonlítása (témavezető: L. Szabó Gábor)

2014. I. helyezés: Biró Tamás (MSc) - Épületek és épületcsoportok teljesítmény igény (energia) menedzsmentjének előnyei, nehézségei és perspektívája

az energiatakarékosság felé vezető úton (témavezető: Dr.  Csáky Imre)

 

Rosenberg Hungária Kft. Diplomadíj

Tanszékünk 2015/2016 tanév őszi féléves záróvizsgáján a Rosenberg Hungária Kft. diplomadíjat ajánlott fel. A pénzjutalommal járó Diplomadíjat Dr. Szekeres József ügyvezető igazgató adta át a Műszaki Kar Diplomaosztó ünnepi tanácsülésén, 2016. február 13-án.
 

2016. díjazott: Takács Gergő (BSc) - Raktárépület légtechnikája hulladékhő hasznosítással (témavezető: Dr. Csáky Imre)

 

Ariston Thermo Innováció a Termotechnikában Vállalati Ösztöndíj

2016-ban az Ariston Thermo első alkalommal hirdetett egyetemi pályázatot Magyarországon, az Ariston Thermo Innováció a Termotechnikában Vállalati Ösztöndíj elnyerésére. Az alábbi témában várták a pályamunkákat: A kondenzációs hybrid technológia jelentősége a magyar épületgépészet jövőjében. A pályázaton Tanszékünk diákjait díjazták, akik Budapesten, 2017 februárjában vehették át az elismerést az Ariston Thermo Hungária Kft. Rendezvényén. Az oklevelet és a vele járó egyenként 200 000 forintos pénzjutalmat a vállalat Csehországért, Szlovákiáért és Magyarországért felelős country managere, Grzegorz  Wójcik, valamint Andrea Monti Guarnieri, az Ariston Thermo Group Amerikáért és Kelet-Európáért felelős régiós igazgatója adta át.
 

2017. díjazott: Kostyák Attila (BSc) - (témavezető: Dr. Szodrai Ferenc)

2017. díjazott: Urbán Zsolt (BSc) - (témavezető: Bodó Béla)

 

DAIKIN Egyetemi Program

A DAIKIN Hungary Kft. nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára meghirdetett pályázata.
 

2017. II. helyezés: Szabó Sándor (BSc) - Irodaház hűtési, fűtési megoldása VRV-s, illetve folyadékhűtős rendszerrel (témavezető: L. Szabó Gábor)

 

Debreceni Egyetem Universitas Alapítvány pályázata

Az Universitas Alapítvány kuratóriumának pályázata a Debreceni Egyetem nappali tagozatos hallgatói részére Hallgatói tudományos eredmény elismerése kategóriában.
 

2018. díjazott: Lovas Bence (MSc) - (témavezető: Dr. Lakatos Ákos)

 

 

Frissítés dátuma: 2022.02.09.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.